Hỗ trợ khách hàng
0918 608288 Hỗ trợ khách hàng

Du lịch Đông Bắc

Đông Bắc số 1 (HÀ GIANG - CAO BẰNG - BẮC KẠN 5N4Đ)

Hành trình:
 • Di chuyển bằng ô tô
 • Thứ 4 hàng tuần
  Khởi hành: Thứ 4 hàng tuần
 • 5 ngày 4 đêm
  Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ

5,100,000đ
Xem

Hà Giang - Cột cờ Lũng Cú - Sông Nho Quế 2N3D

Hành trình:
 • Di chuyển bằng ô tô
 • Hàng ngày
  Khởi hành: Hàng ngày
 • 2 ngày 3 đêm
  Thời gian: 2 ngày 3 đêm

Giá từ

2,290,000đ
Xem

CAO BẰNG - PÁC BÓ - BẢN GIỐC NGƯỜM NGAO - HỒ BA BỂ 3N2Đ

Hành trình:
 • Di chuyển bằng ô tô
 • Hàng ngày
  Khởi hành: Hàng ngày
 • 3 ngày 2 đêm
  Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ

2,390,000đ
Xem

Hà Giang - Cột cờ Lũng Cú - Sông Nho Quế 3N2D

Hành trình:
 • Di chuyển bằng ô tô
 • Thứ 6
  Khởi hành: Thứ 6
 • 3 ngày 2 đêm
  Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ

2,250,000đ
Xem

Điện Biên - Mùa hoa ban trắng

Hành trình:
 • Di chuyển bằng ô tô
 • Tháng 3 & Tháng 4
  Khởi hành: Tháng 3 & Tháng 4
 • 3 ngày 2 đêm
  Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ

2,780,000đ
Xem

Khám phá Na Hang - Mùa hoa lê

Hành trình:
 • Di chuyển bằng ô tô
 • Tháng 3
  Khởi hành: Tháng 3
 • 2 ngày 1 đêm
  Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ

1,880,000đ
Xem

Du lịch Hà Nội Ba Bể Cao Bằng 3 ngày 2 đêm

Hành trình:
 • Di chuyển bằng ô tô
 • Thứ 6
  Khởi hành: Thứ 6
 • 3 ngày 2 đêm
  Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ

2,200,000đ
2,500,000đ
Xem

Du lịch Hà Nội - Sa Pa - Hà Giang 5 ngày 4 đêm

Hành trình:
 • ô tô
  Di chuyển bằng ô tô
 • Thứ 4
  Khởi hành: Thứ 4
 • 5 ngày 4 đêm
  Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ

5,100,000đ
5,500,000đ
Xem

avatar
Xin chào
close nav