Hỗ trợ khách hàng
0918 608288 Hỗ trợ khách hàng

Tour nước ngoài

TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 5N4Đ

Hành trình:
 • Di chuyển bằng ô tô
 • Di chuyển bằng máy bay
 • 5 ngày 4 đêm
  Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ

7,490,000đ
10,500,000đ
Xem

Siêu phẩm 1 hành trình 3 Quốc gia: Singapore - Indonesia (Đảo Ba Tam) - Malaysia

Hành trình:
 • Di chuyển bằng máy bay
 • Hàng tuần
  Khởi hành: Hàng tuần
 • 5 ngày 4 đêm
  Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ

11,490,000đ
Xem

Hà Nội - Singapore - Kuala Lumpur - Hà Nội 5 ngày 4 đêm

Hành trình:
 • Di chuyển bằng máy bay
 • Hàng ngày
  Khởi hành: Hàng ngày

Giá từ

10,290,000đ
Xem

Mono Singapore 4 ngày 3 đêm

Hành trình: Singapore
 • Viejet Air
  Di chuyển bằng máy bay
 • 4 ngày 3 đêm
  Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá từ

9,990,000đ
Xem

Mono Singapore 3 ngày 2 đêm

Hành trình:
 • Di chuyển bằng máy bay
 • Hàng tuần
  Khởi hành: Hàng tuần
 • 3 ngày 2 đêm
  Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ

8,490,000đ
Xem

Hà Nội - Bangkok - Pattaya 5 ngày 4 đêm

Hành trình:
 • máy bay
  Di chuyển bằng máy bay
 • 02 , 08 ,09, 15, 22, 28/02/2023 & 01 , 02,  09, 15 ,22/03/2023
  Khởi hành: 02 , 08 ,09, 15, 22, 28/02/2023 & 01 , 02,  09, 15 ,22/03/2023

Giá từ

7,690,000đ
Xem

Hà Nội - Đảo Bali - Hà Nội 5 ngày 4 đêm

Hành trình:
 • máy bay
  Di chuyển bằng máy bay
 • 19; 26/02/2023 & 05; 12; 19/03/2023
  Khởi hành: 19; 26/02/2023 & 05; 12; 19/03/2023

Giá từ

11,990,000đ
Xem

Hà Nội - Đảo Bali - Hà Nội 4 ngày 3 đêm

Hành trình:
 • máy bay
  Di chuyển bằng máy bay
 • 18; 23; 24; 25/02/2023
02; 03;04; 09; 10; 11; 16; 17; 18; 23/03/2023
  Khởi hành: 18; 23; 24; 25/02/2023 02; 03;04; 09; 10; 11; 16; 17; 18; 23/03/2023
 • 4 ngày 3 đêm
  Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá từ

10,490,000đ
Xem

avatar
Xin chào
close nav