Hỗ trợ khách hàng
0918 608288 Hỗ trợ khách hàng

Du thuyền 5 sao Lan Hạ

Du thuyền 5 sao Aspira Lan Hạ 2 ngày 1 đêm

Hành trình:
 • Di chuyển bằng ô tô
 • Di chuyển bằng tàu thủy
 • Hàng ngày
  Khởi hành: Hàng ngày
 • 2 ngày 1 đêm
  Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ

3,200,000đ
3,200,000đ
Xem

Du thuyền Ambassador Signature vịnh Lan Hạ

Hành trình:
 • ô tô
  Di chuyển bằng ô tô
 • du thuyền
  Di chuyển bằng tàu thủy
 • Hàng ngày
  Khởi hành: Hàng ngày
 • 2 ngày 1 đêm
  Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ

3,300,000đ
Xem

Du thuyền Aqua of the Seas Lan Hạ 2 ngày 1 đêm

Hành trình:
 • Di chuyển bằng ô tô
 • Di chuyển bằng tàu thủy
 • Từ 1/3/2023
  Khởi hành: Từ 1/3/2023
 • 2 ngày 1 đêm
  Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ

3,000,000đ
3,500,000đ
Xem

Du thuyền Lacasta Cruise Lan Hạ 2 ngày 1 đêm

Hành trình:
 • Di chuyển bằng ô tô
 • Di chuyển bằng tàu thủy
 • Hàng ngày
  Khởi hành: Hàng ngày
 • 2 ngày 1 đêm
  Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ

3,000,000đ
Xem

Du thuyền Paradise Grand Lan Hạ

Hành trình:
 • ô tô
  Di chuyển bằng ô tô
 • Du thuyền
  Di chuyển bằng tàu thủy
 • Hàng ngày
  Khởi hành: Hàng ngày
 • 2 ngày 1 đêm
  Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ

Liên hệ
3,350,000đ
Xem

Du thuyền Elite of the Seas Lan Hạ 2 ngày 1 đêm

Hành trình:
 • Di chuyển bằng ô tô
 • Di chuyển bằng tàu thủy
 • Hàng ngày
  Khởi hành: Hàng ngày
 • 2 ngày 1 đêm
  Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ

5,500,000đ
5,350,000đ
Xem

Tour du thuyền Catamaran Luxury - vịnh Lan Hạ 1 ngày

Hành trình:
 • Di chuyển bằng ô tô
 • Di chuyển bằng tàu thủy
 • Hàng ngày
  Khởi hành: Hàng ngày
 • 1 ngày
  Thời gian: 1 ngày

Giá từ

1,350,000đ
1,700,000đ
Xem

Du thuyền 5 sao Rosy Lan Hạ 2 ngày 1 đêm

Hành trình:
 • Di chuyển bằng ô tô
 • Di chuyển bằng tàu thủy
 • Hàng ngày
  Khởi hành: Hàng ngày
 • 2 ngày 1 đêm
  Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ

2,900,000đ
3,100,000đ
Xem

avatar
Xin chào
close nav