Hỗ trợ khách hàng
0918 608288 Hỗ trợ khách hàng

Tất cả tour

Du thuyền 5 sao Ambassador vịnh Hạ Long 1 ngày

Hành trình:
 • Di chuyển bằng ô tô
 • Di chuyển bằng tàu thủy
 • Từ tháng 2/2023
  Khởi hành: Từ tháng 2/2023
 • 6 tiếng
  Thời gian: 6 tiếng

Giá từ

1,350,000đ
2,050,000đ
Xem

Du thuyền 5 sao Aspira Lan Hạ 2 ngày 1 đêm

Hành trình:
 • Di chuyển bằng ô tô
 • Di chuyển bằng tàu thủy
 • Hàng ngày
  Khởi hành: Hàng ngày
 • 2 ngày 1 đêm
  Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ

3,200,000đ
3,200,000đ
Xem

Du thuyền Ambassador Signature vịnh Lan Hạ

Hành trình:
 • ô tô
  Di chuyển bằng ô tô
 • du thuyền
  Di chuyển bằng tàu thủy
 • Hàng ngày
  Khởi hành: Hàng ngày
 • 2 ngày 1 đêm
  Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ

3,300,000đ
Xem

Du thuyền Aqua of the Seas Lan Hạ 2 ngày 1 đêm

Hành trình:
 • Di chuyển bằng ô tô
 • Di chuyển bằng tàu thủy
 • Từ 1/3/2023
  Khởi hành: Từ 1/3/2023
 • 2 ngày 1 đêm
  Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ

3,000,000đ
3,500,000đ
Xem

Du thuyền Essence Grand Superyatch

Hành trình:
 • Di chuyển bằng tàu thủy
 • Hàng ngày
  Khởi hành: Hàng ngày
 • 2 ngày 1 đêm
  Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ

3,800,000đ
Xem

Tour Vịnh Hạ Long du thuyền La Casta Daily Cruise

Hành trình:
 • Di chuyển bằng ô tô
 • Di chuyển bằng tàu thủy
 • Hàng ngày
  Khởi hành: Hàng ngày
 • 1 ngày
  Thời gian: 1 ngày

Giá từ

1,200,000đ
1,100,000đ
Xem

Du thuyền Catherine Hạ Long 2 ngày 1 đêm

Hành trình:
 • Du thuyền, Sửng Sốt, Titop
  Di chuyển bằng tàu thủy
 • Hàng ngày
  Khởi hành: Hàng ngày
 • 2 ngày 1 đêm
  Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ

4,690,000đ
Xem

Du thuyền Lacasta Cruise Lan Hạ 2 ngày 1 đêm

Hành trình:
 • Di chuyển bằng ô tô
 • Di chuyển bằng tàu thủy
 • Hàng ngày
  Khởi hành: Hàng ngày
 • 2 ngày 1 đêm
  Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ

3,000,000đ
Xem

avatar
Xin chào
close nav